TÈCNIC/A DE QUALITAT – GESTOR/A D’INCIDÈNCIES (AMB ANGLÈS)